Aktualizacja

Dawno nas nie było, co nie znaczy, że nie działamy. Chwilowo nie realizujemy żadnego projektu, ale też chcemy, żeby było wiadomo nad czym pracujemy.


Koncerty

Zakończyliśmy projekt polsko - czeskich koncertów we Wrocławiu, ale chcieliśmy, żeby został po nich jakiś ślad, w związku z czym wybrane utwory wykonawców możecie posłuchać na naszym kanale YouTube. Póki co, największą popularnością cieszy się utwór Sašy Niklíčkovej
Ale posłuchajcie też pozostałych wykonawców, na przykład Michala Braxatorisa
Chcielibyśmy, żeby nasze koncerty miały ciąg dalszy. Mamy nadzieję, że to był dopiero początek polsko - czeskiej muzycznej współpracy :)
I tak na przykład już 11.01.2019, start 19.00 możecie we Wrocławiu (Galeria Sztuki i Miejsce Spotkań Ślimak) posłuchać na żywo: Alfik&KruppEssen -Koncert "Davida "Alfika"Dewettera z Zespołem.


Projekty

Złożyliśmy projekt na organizację czeskiego dnia… czekamy na wyniki, więc szczegóły podamy dopiero jak będziemy mieli informację, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie. W innym przypadku będziemy szukać innych ofert konkursowych.


Květ Evropy

Jedyna strona o Wrocławiu w języku czeskim z którą ściśle współpracujemy i która regularnie organizuje różnego rodzaju wydarzenia polsko - czeskie. W najbliższy czwartek 19.12.2019 zapraszamy na Czeski z pianką, tym razem wyjątkowo nie będzie to ostatni wtorek miesiąca i będzie to świąteczne spotkanie


Instagram

Tu staramy się na bieżąco informować o różnych polsko - czeskich wydarzeniach, ale też chcemy nawiązywać współpracę z innymi osobami / organizacjami / firmami, którym jest bliska tematyka czeska. Dzięki współpracy z Wydawnictwem Afera jesteśmy w stanie zorganizować nasz pierwszy konkurs.

IMG_20191216_140041_174.jpg

Regulamin konkursu #naopak:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja “Ano Tak” ul. Rogowska 46/21, 54--440 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000720145, REGON 369682226, NIP 8943127244 (dalej "Organizator")
 2. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Afera, al. Karkonoska 10. 53-015 Wrocław (dalej "Fundator")
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 17.12.2019, 17.00. Data zakończenia 20.12.2019, godzina 20.00 czasu polskiego. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany najpóźniej do 23.12.2019 do godziny 20.00.
 4. Nagrodą w konkursie będzie książka "Nowy Kapoan" autorstwa Zofii Tarajło-Lipowskiej przekazana na konkurs przez Wydawnictwo Afera.
 5. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt z nami w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody (możliwy odbiór osobisty w Wydawnictwie Afera bądź nadanie przesyłki). W przypadku przesyłki zostanie poproszony o podanie adresu, pod który ma zostać wysłana nagroda. Ze względu na święta, nagroda zostanie wysłana po 27.12.2019
 6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. W konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły osiemnaście lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Polski.
 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  × pracownicy Organizatora oraz Fundatora, członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
 9. Do konkursu mogą przystąpić jedynie osoby posiadające profil na Instagramie.
 10. Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy powinni spełnić następujące warunki:
  -obserwować na instagramie profil @fundacjaanotak oraz @wydawnictwoafera,
  -polubić post konkursowy
  -w komentarzu opisać coś co ich najbardziej zaskoczyło/zainteresowało w języku czeskim (gafy językowe, “fałszywi przyjaciele”, ciekawe słowo, ciekawy zwrot) i oznaczyć osobę, która mogłaby być zainteresowana konkursem.
 11. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu zgłoszeń, które:
  × są obraźliwe, nawołują do agresji lub ją pochwalają i/lub promują
  × obrażają osoby trzecie, prezentują nagość, prezentują osoby trzecie i/lub grupy osób, prezentują osoby nieletnie
  × zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie
  × są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy, przyczyniają się do łamania praw autorskich
  × propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagują spożywanie alkoholu
  × zawierają linki do stron www, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
  × zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
  × są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
  × w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
 12. Zwycięzcę wyłoni jury złożone z członków Fundacji “Ano Tak” - będziemy brali pod uwagę przede wszystkim oryginalność wpisu, ale także poczucie humoru. W przypadku trudności z wyłonieniem zwycięzcy, decydujący głos będzie miał przedstawiciel Wydawnictwa Afera.
 13. Wszelkie reklamacje związane z konkursem prosimy kierować na adres fundacja.anotak@gmail.com, w treści maila podając powód składania reklamacji oraz swoje dane kontaktowe. Reklamacje będą przyjmowane do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. O decyzji poinformujemy drogą mailową w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila.
 14. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związana, a tym samym zwalniamy serwis z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.
 15. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na akceptację regulaminu konkursu.

Inne

Ciągle mamy w głowie kilka pomysłów do zrealizowania, ale ciągle brak czasu. Fundacja to nie nasze źródło utrzymania, ale dzięki niej możemy realizować różne pomysły związane z czeską kultura (i nie tylko). Jeśli macie jakiś pomysł, chcecie z nami współpracować, to jesteśmy otwarci na różne propozycje :)